Válási Mediáció

Előfordul, hogy egy kapcsolatot már nem lehet megmenteni, mert valamelyikük, vagy mindketten úgy látják, hogy a különválás az ideális megoldás. A válási mediáció célja annak biztosítása, hogy a váláshoz kapcsolódó járulékos kérdésekben – szülői felügyelet (gyermekelhelyezés), gyermektartás, vagyonmegosztás – meg tudjanak állapodni. 

Mit várhat a mediációtól?​

A válási folyamat komoly lelki terhet jelent minden érintett számára, így nem mindegy, hogy hogyan zajlik le. Feltétlen számíthatnak arra, hogy a lehető leghumánusabb elbánásban részesülnek és az adott helyzetben megtaláljuk a mindenki számára legmegfelelőbb megoldást. Ez záloga lehet annak, hogy emberi kapcsolataik a válás ellenére megmaradnak, korrektül működnek és ez gyermekeiknek is megnyugvást adhat.

Hogyan zajlik a mediáció?

Első lépésben a felekkel külön-külön egyeztetésre kerül sor. Tapasztalatom szerint ez a legjobb módja a mediációs ülés előkészítésének. Az előzetes megbeszélésen kimerítő tájékoztatást adok a mediációval kapcsolatos tudnivalókról és itt tárjuk fel azokat a kérdéseket, amelyek kettejük között problémát okoznak. Ezen ülések időtartama 1-1 óra.

Ezek után kitűzzük a mediációs ülés időpontját. 

A mediációs ülésen titoktartási kötelezettségem mellett, függetlenül és pártatlanul megteremtem azt a miliőt, melyben Önök között ismét megindul a párbeszéd és a folyamat végén egyezséget kötnek egymással, amit írásos megállapodás formájában meg is kapnak. Az ülés időkerete 3 óra.

Milyen kérdésekről fogunk beszélni?

A Polgári Törvénykönyv lehetővé teszi, hogy a felek a házasság felbontását közös megegyezéssel kérjék a bíróságtól. Ehhez a következő kérdésekben való megegyezés szükséges: szülői felügyelet, különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, gyermektartás, közös lakás használata, (igény esetén) házastársi tartás. Jogász végzettségemnek köszönhetően ezen kérdések tartalmáról teljeskörűen  tájékoztatom Önöket, ami záloga annak, hogy megalapozott, mindkettejük számára elfogadható döntést tudjanak hozni. A felek és az általam aláírt megegyezés a bírósági eljárásban teljes értékűen felhasználható, nincs szükség további személyek (pl. ügyvéd) közreműködésére. Igény esetén elkészítem a keresetlevelet a szükséges mellékletekkel együtt, ebben az esetben Önöknek csak el kell juttatni ezt a bíróság részére.

Meg tudunk egyezni a vagyon megosztásáról is?

Fontos tudniuk, hogy a házasság felbontását a bíróság nem tárgyalja együtt a házastársi vagyonközösség megszüntetésével. Jogászként megtaláltam azt a megoldást, hogy miként tudnak a vagyonmegosztás kérdésében gyorsan és olcsón megállapodásra jutni.

Hány ülés szükséges a megállapodás megkötéséhez?

Ezt mindig a problémák száma és mélysége határozza meg. Az esetek jelentős részében már az első ülésen megtaláljuk a megoldást.

Milyen költségvonzata van?

Az előzetes megbeszélések és az első ülés együttes díja 70.000,- Ft, ami magába foglalja a megállapodás írásba foglalását is.
Minden további óra díja 14.000,- Ft. 

Igény esetén összeállítom a keresetlevelet minden szükséges melléklettel együtt ami, 25.000,- Ft költséget jelent.
A vagyonmegosztással kapcsolatos megállapodás díja egyedi megbeszélés tárgyát képezi.

Miért válasszam a válási mediációt?

Emberségesebb, humánusabb mint a peres eljárás, ezen felül minden érintett, így gyermekei számára is kíméletes.

Diszkrét, mivel nem kell nyilvános tárgyaláson a család belső dolgait kiteregetni. Itt a járulékos kérdésekben kell csak megegyezni, ehhez pedig szakszerű segítséget kapnak.

Az akár évekig elhúzódó pereskedés helyett az ügy gyors befejezésére számíthat.

A válásnak nem kell azt jelentenie, hogy minden párbeszéd megszűnik Önök között. Mediációval egy korrekt, mindkét fél számára elfogadható együttműködés alakítható ki.

Jóval olcsóbb a magas ügyvédi díjakhoz viszonyítva. Itt nincsenek rejtett költségek, előre kiszámolhatja mennyibe fog kerülni a válás.    

dr. Horváth Lőrinc Mediátor Mosonmagyaróvár_főoldal kép

Válassza az emberséges megoldást! Kérjen ingyenes, kötelezettségektől mentes tájékoztatást!

Az kapcsolatfelvételi űrlap kitöltését követő egy munkanapon belül keresni fogom.